Skip to main content

WRK Bemanning

WRK Bemanning har lang erfaring og bred kunnskap med bemanning og håndtering av personell innen medarbeiderintensive organisasjoner.

WRK Bemanning er spesialister innenfor fagfeltene barnevern, helse og omsorg, psykiatri og sykepleie. Vår ambisjon er å være det ledende selskapet på levering av personell og kompetanse til disse fagfeltene. WRK Bemanning har et stort ansvar i utvikling og ivaretakelse av våre ansatte. Våre fokusområder er kompetanseheving, kunnskap og kvalitet. Våre ansatte gis muligheter i et selskap som de ønsker å være en del av.

Våre opplæringsprogram er spisset i forhold til den målgruppe oppdraget gjelder. Vi kjenner godt til de krav og forventninger som ligger til alt arbeid innen helse- og sosialfag. Vi kan også hjelpe til med å rekruttere til faste stillinger eller bemanne med faglært personell over kortere eller lengre perioder.

Vi har som mål å være deres bedrifts selvsagte samarbeidspartner som bistår deg når du trenger det. Vi skal hjelpe deg med menneskene og kompetansen for gjennomføring av dine behov.

WRK Bemanning har tro på nytenkning og innovasjon i fagfeltet.

Nye jobber 
Nye utfordringer 
Nye mennesker 
Nye erfaringer

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Verdier og visjon

Vi er en organisasjon som vil gi mennesker mulighet for opplæring, jobb og kompetanseutvikling, og av den grunn være attraktiv for et fremtidig jobbmarked. Vi arbeider hele tiden med begrepene etikk og moral i alt vi utfører og er opptatt av å legge til rette for samarbeid, muligheter og medvirkning.

Jon Erling Skarsholt
 481 29 890
 jonerling@wrkbemanning.no

Utdanning:

 • Helseledelse ved BI
 • Barnevernpedagog ved HIO
 • Grunnfag Idrett

Erfaring:

 • Arbeid i privat og kommunal sektor
 • Barnevern
 • Helse- og omsorgstjenester
 • Skole
 • Rusmiddeletaten i Oslo kommune

Stillinger:

 • Markeds- og kommunikasjonssjef (Humana AB og Human Care)
 • Administrasjonssjef og integrasjonsansvarlig ( INOM Omsorg og Humana AB)
 • Assisterende Daglig leder (INOM Omsorg og Løft AS)
 • Avdelingsleder ungdomsinstitusjoner
 • Miljøterapeut

Nøkkelkompetanse:

 • Ledelse, organisasjon og administrasjon
 • Markedsføring og kommunikasjon
 • Rekruttering og bemanning
 • Fagfeltene helse- og sosial

André Ekdahl
991 58 127
 andre@wrkbemanning.no

Utdanning:

 • Mastergrad i ledelse med spesialisering innen organisasjonspsykologi og HR fra BI
 • Helseledelse BI
 • Barnevernpedagog HIO

Erfaring:

 • Privat barnevern
 • Styreverv
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Voksen akutt psykiatri
 • Arbeid i privat, kommunal og offentlig sektor
 • Kommunal fritidssektor

Stillinger:

 • HR -Sjef (Humana AB og Human Care)
 • Daglig leder (INOM Omsorg og Løft AS)
 • Assisterende daglig leder (Løft AS)
 • Avdelingsleder ungdomsinstitusjoner
 • Miljøterapeut

Nøkkelkompetanse:

 • HR (arbeidsjus, rekruttering og bemanning, sertifisert testbruker og ansettelser)
 • Ledelse, organisasjon og administrasjon
 • Fagfeltene helse og sosial

Karen Mathea Odland
 48 28 15 16
 karen@wrkbemanning.no

Utdanning:

 • Mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid, Universitetet i Oslo
 • Bachelor i HR og personalledelse, Høyskolen Kristiania
 • Årsstudium i Psykologi, Høgskolen Innlandet

Erfaring:

 • Forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv
 • Kvalitetssikring og bemanning av helsepersonell

Nøkkelkompetanse:

 • HR og personalledelse
 • Ledelse og organisering
 • Organisatorisk læring og beslutningsprosesser
 • Rekruttering og arbeidspsykologi